MATRAS

Zobacz na mapie

 

Sprawdź aktualne promocje

 

Matras jest liderem dystrybucji książek na polskim rynku. Oferujemy ponad 130.000 tytułów - od literatury pięknej poprzez biografie po książki dla dzieci. Czytelnicy znajdą u nas nie tylko bestsellery i nowości, ale także pozycje niszowe i poszukiwane przez koneserów. Księgarnie Matras zlokalizowane są w 70 miejscowościach. Tytuły niedostępne na księgarnianych półkach w danym momencie można zamówić u naszych księgarzy lub na stronie www.matras.pl. Matras współpracuje na stałe ze 120 księgarniami niezależnymi. Zaopatrujemy ok. 100 bibliotek. Dostarczamy książki do 1500 księgarń i 1900 innych odbiorców (szkoły, instytucje publiczne, firmy). Współpracujemy z 1500 wydawcami .

Matras is a leader in the distribution of books on the Polish market. In bookstores in Polish Matras offers over 130,000 titles of books and a few million copies of the literature through the biographies of the children's books. Readers will find us not only bestsellers
and news, as well as niche items and sought after by connoisseurs. Matras Bookstores are located in 70 towns, and depending on your area offer from 5,000 to 35,000 titles. Titles available on księgarnianej shelf at any given time can be ordered from booksellers or on our website www.matras.pl. Matras permanently cooperates with 120 independent bookstores, supplies about 100 libraries and provide books to 1,500 bookstores and 1,900 other customers (schools, public institutions, companies) and collaborates with 1,500 publishers.